Biřmování

30.09.2012 09:30

Poslední zářijovou neděli, tedy 30. září, navštíví naši farnost královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Při mši svaté, která začne v 9:30 hodin, udělí biřmování, tedy svátost křesťanské dospělosti, biřmovancům z Holic a okolí.

Kontakt

Římskokatolická farnost Holice Jungmannova 7
534 01 Holice
P. Radek Martinek
605 435 861
radek.norbert@seznam.cz